Gənclik və İdman

Yerli Demokratiya həftəsi Azərbaycanın tolerant ölkə olduğunu bir daha önə çəkdi

28.10.2015

Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Ancaq bununla belə din ilə dövlət Azərbaycan xalqının mənafeyi naminə birgə fəaliyyət göstərir. Bu birlik bizi ümumi, yüksək amallar ətrafında daha sıx birləşdirir. Bu amallar özündə xalqımızın dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmək, ölkədə sabitliyi daim qorumaq və yüksək səviyyədə saxlamaq, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əməli tədbirlər görmək, dinlərarası münasibətlərin qarşılıqlı hörmət əsasında qurulmasını təmin etmək, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların hüquqlarını qorumaq istəklərini yaşadır.


SUMQAYIT BƏLƏDİYYƏSİNİN GƏNCLƏR SİYASƏTİ SAHƏSİNDƏ KONSEPSİYASI

21.08.2015

        XX və XXI əsrlərdə aktuallığı artan gənclər sahəsində siyasətin formalaşması, inkişafı və təkmılləşdirilməsi yaxın gələcəkdə Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafını, cəmiyyətin milli mənəvi və ümumbəşər  dəyərlərə maraq və diqqətin artmasını təmin edəcək əsas amillərdən biridir. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin kökündə duran bu fəlsəfə ilk öncə  cəmiyyətin durumunun göstəricisidir.


Görülən 1 - 2 qədər, 2

Səhifə: 1
Arxiv
Əlaqə
Ünvan:Sumqayıt şəhəri
5-ci məhəllə, Nizami küçəsi 16
Tel.: (+994 018) 6559547
(+994 018) 6558609
E-mail: info@sumqayit-bl.gov.az