Sumqayıt bələdiyyəsinin yerli büdcəsinin gəlirlərinin və xərclərinin 2017-ci ilə proqnozu barədə məlumat

Sumqayıt bələdiyyəsinin yerli büdcəsinin gəlirlərinin

 2017-ci ilə proqnozu barədə məlumat

 

 

Bələdiyyənin yerli büdcəsinin gəlirləri

 

Gəlirlərin adları

2017-ci ilin proqnoz layihəsi

 

 

Cəmi

1374500

 

 

O cümlədən:

 

 

 

Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

 

150000

 

 

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

160000

 

 

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

 

6000

 

 

Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi

 

1800

 

 

Küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

 

 

 

Kurort rüsumu

 

 

 

Mehmanxana rüsumu 

 

 

 

Avtomobillərn dayanacaqları üçün ödəniş

 

20000

 

 

Qanunla müəyyən edilən digər yerli vergi və öədinişlər

 

29000

 

 

Bələdiyyə əmlakının özələlşdiril-məsindən gəlirlər 

 

577700

 

 

Bələdiyyə əmlakının icarəyə verilməsindən gəlirlər

 

380000

 

 

Lotereyalardan daxil olan vəsait

 

 

 

Bələdiyyələrin fəaliyyətindən əldə edilən digər gəlirlər

 

 

 

Fiziki şəxslərin maliyyə yardımı və qrantları

 

 

 

Hüquqi şəxslərin maliyyə yardımı və qrantları

 

 

 

Bankdan  alınan kredit

 

 

 

Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nətijəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti

 

 

 

Dotasiya

50000

 

 

 

 

Sumqayıt Bələdiyyəsinin yerli büdcəsi xərclərinin

2017-ci ilə proqnozu barədə məlumat

 

(manatla)

Xərclərin adları

 

Bələdiyyənin yerli büdcəsinin xərcləri 

 

 

2017-ci ilin proqnoz layihəsi

 

 

Cəmi

1374500

 

 

O cümlədən:

 

 

 

Qanunverijilik və İcra hakimiyyəti orqanlarının saxlanması xərcləri

 

584102

 

 

Əməyin ödənişi fondu

210000

467528

 

 

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

211100

343620

 

 

Ştatdan kənar işçilərin əmək haqqı

211200

 

39600

 

 

Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödənişləri

211300

 

 

 

Əmək haqqına üstəlik

212000

84308

 

 

İdarənin saxlanılması

221000

16300

 

 

Ezamiyyə xərcləri

222000

27500

 

 

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

 

223000

 

15190

 

 

Yanacaq və sürtkü materiallarının alınması

 

223100

 

11100

 

 

Digər nəqliyyat xidmətləri

223200

4090

 

 

Kommunal və kommunikasiya xidmətlərinin ödənilməsi

 

2240000

 

45384

 

 

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

 

224100

 

4290

 

 

Istilik enerjisi haqqında ödəniş

224200

1300

 

 

Su haqqının ödənilməsi

224300

6360

 

 

Kanalizasiya xidmətləri haqqının ödənilməsi

 

224500

 

3100

 

 

Icarə haqqınin ödənişi

224600

12876

 

 

Abunə və telefon danışıq haqlarının ödənilməsi

224800

14508

 

 

Poçt – rabitə xidmətləri

224900

2950

 

 

Dərman sarğı ləvazimatlarının və materiallarının alınması

 

225100

 

 

 

 

İnventar və avadanlığın alınması

225410

12200

 

 

Digər alışlar və xidmətlər

225413

65000

 

 

Sair xidmətlərin haqqının ödənilməsi

 

226000

 

129740

 

 

Geoloji kəşfiyyat və topoqrafiya – geodeziya axtarış xidmətləri

 

226100

 

8200

 

 

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi 

 

226200

 

121540

 

 

Təqaüdlər və sosial müavinətlər

270000

37200

 

 

Sair müxtəlif xərclər

282000

383732

 

 

Sair xərclər

282100

9200

 

 

Əsaslı xərclər

282200

372712

 

 

Bank xərcləri

282300

1820

 

 

Əsas vəsaitlər

311000

174726

 

 

Bina və tikililər

311100

138726

 

 

Maşın və avadanlıqlar

311200

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arxiv
Əlaqə
Ünvan:Sumqayıt şəhəri
5-ci məhəllə, Nizami küçəsi 16
Tel.: (+994 018) 6559547
(+994 018) 6558609
E-mail: info@sumqayit-bl.gov.az