Assosasiya Xəbərləri

Speech by Abulfaz Babayev, Chairman of National Association of City Municipalities of Azerbaijan, at the 4th General Meeting of National Associations of Local and Regional Authorities of Council of Europe member states

01.01.1970

Dear Ladies and Gentlemen! First of all I would like to greet you on behalf of Azerbaijani delegation and wish all of you success. I would like to note, that in 2006, in accordance with requirement of “European Charter of Local Self-Government” and of the Azerbaijan Republic Law on “Status of Municipalities”, National Associations of City,...


Avropa Şurasına üzv dövlətlərin Yerli və Regional Hakimiyyətlərin Assosiasiyalarının IV Baş Toplantısında Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələr Milli Assosiasiyalarının sədri professor Əbülfəz Babayevin çıxışı

01.01.1970

Hörmətli xanımlar və cənablar! İlk öncə Azərbaycan nümayəndə heyyəti adından Sizi salamlayır, hər birinizə uğurlar arzulayıram. Bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ilin sonunda ölkəmizdə “Yerli özünüidarəetmə haqqında” Avropa Xartiyası, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, ölkə Bələdiyyələrin təşəbbüsü əsasında sonralar Avropada “Azərbaycan modeli” kimi tanınmış Azərbaycan Şəhər, Qəsəbə və Kənd  Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyaları yaradılmışdır. 


Əbülfəz Babayev - Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının sədri, 2013-cü ilin hesabat məruzəsi.

01.01.1970

 Hörmətli yığıncaq iştirakçıları! 

Azərbaycanın inkişafında, ölkəmizin müstəgillik əldə etməsində dünya şöhrətli şəxsiyyət, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri hamıya bəllidir və biz bu günkü nailiyyətlərimiz üçün bu böyük şəxsiyyətə daim minnətdar olmalıyıq.


Bələdiyyə Sədrlərinin I Ümumrespublika Toplantısının məruzəsi

01.01.1970

Hörmətli Ramiz müəllim,

Hörmətli  toplantı iştirakçıları!

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan Konstitusiyamızın qəbulundan sonra ölkəmizdə bələdiyyə institutunun yaradılması istiqamətində də ardıcıl işlər görülməyə başlanmış, qanunvericilik bazası yaradılmışdır.


Bələdiyyə Sədrlərinin II Ümumrespublika Toplantısının məruzəsi

01.01.1970

Hörmətli Ramiz müəllim,

Hörmətli Toplantı iştirakçıları !

Müəllifi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olan, bütün demokratik dəyər və prinsipləri özündə əks etdirən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında yerli özünüidarəetmə ilə bağlı müddəaların əks olunması ölkəmizdə yeni təşəkkül tapan bələdiyyə institutunun formalaşmasının və inkişafının əsaslarını müəyyənləşdirmişdir. Qısa müddət ərzində, respublikamızda yerli özünüidarəetmənin təşkili istiqamətində çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmiş, beynəlxalq tələblərə cavab verən mütərəqqi qanunvericilik bazası yaradılmışdır.


Bələdiyyə Sədrlərinin Respublika Konfransının məruzəsi

01.01.1970

Hörmətli konfrans iştirakçıları!

Azərbaycanın son otuz ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi, bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrindəki dirçəliş, o cümlədən, bələdiyyələrin bir özünüidarəetmə qurumu kimi təşəkkül tapması Heydər Əliyevin qırılmaz iradəsi və yorulmaz əməyi hesabına reallaşmışdır.


Görülən 1 - 6 qədər, 6 xəbərdən

1
Arxiv
Əlaqə
Ünvan:Sumqayıt şəhəri
5-ci məhəllə, Nizami küçəsi 16
Tel.: (+994 018) 6559547
(+994 018) 6558609
E-mail: info@sumqayit-bl.gov.az