“Bir bələdiyyə - azı bir layihə” təşəbbüsü çərçivəsində Sumqayıt şəhərinin (rayonunun) Sumqayıt Bələdiyyəsinin məhələ komitələri tərəfindən 2011-ci ildə həyata keçirilmiş layihələr barədə məlumat

Layihənin istiqamətləri

Görülmüş işlər (obyektin adı və ünvanı göstərilməklə)

Dəyəri (manatla)

Həcmi (km,m2,ədəd və s. göstərilməklə)

Qeyd

1

2

3

4

5

6

1.

Təhsil müəssisələri binalarının saxlanılması

1.Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində yerləşən məktəb binasının əsaslı təmiri.

2. Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində yerləşən uşaq bağçası binasının əsaslı təmiri

3. Yeni Yaşayış Massivi 8-ci məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində yerləşən məktəbin ərazisində asfalt örtüyünün

 

 

 

 

 

 

70000

 

 

 

 

 

60 kv.m.

AR Mərkəzi Bankının qrantı əsasında

 

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun qrantı əsasında.(MKSİF)

 

1

2

3

4

5

6

 

 

döşənməsi

4.“Xəzri” məhəllə komitəsinin ərazisində yerləşən məktəb üçün 1 sinif otağı,bufet və hasarın inşaası .

 

     12000

 

  

 

 

 

 

 

2.

“Xeyir-şər” evlərinin tikintisi , saxlanılması.

1.Kimyaçılar qəsəbəsi  üzrə 2 saylı məhəllə komitəsinin  ərazisində  yerləşən “Xeyir-şər” evi üçün avadanlıq və qabların alınması

2. Kimyaçılar qəsəbəsi  üzrə 2 saylı məhəllə komitəsinin  ərazisində  yerləşən “Xeyir-şər” evində abadlıq işlərinin aparılması

3.”Körpü” 1 saylı məhəllə komitəsi tərəfindən əhali üçün yas mərasimlərinin təşkil məqsədi ilə çadırın alınması .

4.Təzə və Köhnə koteclər üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində  yerləşən “Xeyir-Şər” evi binasında təmir işlərinin aparılması .

 

   

       79

 

 

 

 

 

      129

 

 

     1200

 

 

 

 

    6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 ədəd

 

 

 

 

    1 ədəd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (MKSİF)

1

2

3

4

5

6

3.

İçməli su ilə təchizat

1.Avtomobil yataqxanası üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində içməli su xəttinin quraşdırılması .

2. Yeni Yaşayış Massivi 1-3 cü məhəllələr üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  içməli su xəttinin quraşdırılması .

3. Yeni Yaşayış Massivi 1-3 cü məhəllələr üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  Dəmir yolu vağzalının sahəsində su xəttinin quraşdırılması .

4.Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində yerləşən “Alüminiumçu” və “Metallurq” düşərgələrinə su xəttinin çəkilməsi.

5.”Körpü” 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində su borularının dəyişdirilməsi.

 

 

     1800

 

 

  

 

     1500

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    3150

 

1500 metr

 

 

 

 

    1255 metr

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    1300 metr

 

 

     500 metr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fərdi ianə           hesabına

1

2

3

4

5

6

4.

Kanalizasiya xətlərinin lokal təmiri.

1. “İnşaatçı” 1 saylı məhllə komitəsinin ərazisində əsas və aralıq kanalizasiya xətlərinin təmizlənməsi.

2.“İnşaatçı” 1 saylı məhllə komitəsinin ərazisində əsas və aralıq kanalizasiya xətlərinin bərpası.

3. Yeni Yaşayış Massivi 8-ci məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  kanalizasiya xəttinin təmizlənməsi

4.Göz xəstəxanası ətrafı üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində kanalizasiya quyularının təmizlənməsi.

5. Yeni Yaşayış Massivi 6-cı məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  kanalizasiya xəttinin  quraşdırılması

 

 

523

 

 

 

 

 

275

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 metr

 

 

 

 

 

 

 

 

200 metr

 

1

2

3

4

5

6

 

İ

6.Yeni Yaşayış Massivi 7-ci məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  kanalizasiya xəttinin bərpası

7. “Xəzri” məhəllə komitəsinin ərazisində  kanalizasiya xəttinin quraşdırılması 

 

1200

 

 

 

 

1650

 

 

 

 

 

 

200 metr

 

5.

Yerli əhəmiyyətli yolların saxlanılması

1. Avtomobil yataqxanası üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində  məhəllədaxili yolların çınqılla örtülməsi.

2. Stansiya Sumqayıt üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində məhəllədaxili yolların  çınqılla örtülməsi.

3. Yeni Yaşayış Massivi 1-3 cü məhəllələr üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində   məhəllədaxili yolların  çınqılla örtülməsi.

4.“İnşaatçı” 1 saylı məhllə komitəsinin

 

990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

 

 

 

 

 

2600 kv.m.

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

700 kv.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 ərazisində məhəllədaxili  yolların  çınqılla örtülməsi.

5.“İnşaatçı” 1 saylı məhllə komitəsinin ərazisində  məhəllədaxili yolda asfalt örtüyünün döşənməsi.

6. Yeni Yaşayış Massivi 8-ci məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində   məhəllədaxili yolların  çınqılla örtülməsi.

7.Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində  məhəllədaxili yollara asfalt  örtüyünün döşənməsi .

8.Körpü” 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində məhəllədaxili yolların təmiri

9.“Xəzri” məhəllə

komitəsinin ərazisində  məhəllədaxili yolların   çınqılla örtülməsi.

      400

 

 

 

    57750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      850

 

 

      500

   1000 kv.m.

 

 

 

1680 kv.m.

 

 

 

1440 metr

 

 

 

 1020 kv.m.

 

 

1200 kv.m.

 

 

6198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fərdi ianə hesabına

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

6.

Məişət tullantılarının yığılması və daşınması

1.İnşaatçı” üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisindən məişşət tullantılarının daşınması .

2. Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində məişət tullantılarının basdırılması üçün quyuların qazılması.

3. Göz xəstəxanası ətrafı üzrə 1 saylıı məhəllə komitəsinin ərazisindən məişşət tullantılarının daşınması.

 

 

583

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

7.

Elektrik və qaz xətlərinin lokal təmiri .

1.Avtomobil yataqxanası üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində elektrik və qaz xətlərinin quraşdırılması.

2. Yeni Yaşayış Massivi 1-3 cü məhəllələr üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  qaz xəttinin quraşdırılması.

3.76-cı məhəllə üzrə 2 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində  transformatorun dəyişdirilməsi.

800

670

 

 

 

13000

 

 

6000

200 metr

240 metr

 

 

 

1500 metr

 

 

1 ədəd

qaz xətti

elektrik xətti

1

2

3

4

5

6

 

 

3. Yeni Yaşayış Massivi 2-4- cü məhəllələr üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  qaz xəttinin quraşdırılması.

4. Sarıqaya qəsəbəsi üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazisində  qaz xəttinin quraşdırılması.

5. Yeni Yaşayış Massivi 6-cı məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində  qaz   xəttinin quraşdırılması.

6. Yeni Yaşayış Massivi 7-cı məhəllə üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin ərazsində   elektrik dirəklərinin quraşdırılması .

7.“Xəzri” məhəllə komitəsinin ərazisində  qaz xəttinin quraşdırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

      200 metr

    

 

 

38 ədəd

 

 

 

 

 

Fərdi ianə hesabına

8.

İcma mərkəzlərinin inşası,təmiri və saxlanılması.

1.Kimyaçılar qəsəbəsi  və Maral göl üzrə 1 saylı məhəllə komitəsi ərazisində yerləşən  “Kimyaçılar-3” icma mərkəzinin avadanlıqla təchiz edilməsi.

 

 

 

14000

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

2. Kimyaçılar qəsəbəsi və  Maral göl üzrə 1 saylı məhəllə komitəsi ərazisində yerləşən  “Kimyaçılar-3” icma mərkəzində “Yay məktəbi” nin təşkili

3. Kimyaçılar qəsəbəsi və  Maral göl üzrə 1 saylı məhllə komitəsinin icma mərkəzində “Ümumdünya qaçqınlar günü” ilə əlaqədar uşaqların rəsm sərgisinin təşkili

4. Kimyaçılar qəsəbəsi Maral göl üzrə 1 saylı məhəllə komitəsinin icma mərkəzində “Ümumdünya ilk tibbi yardım günü” ilə  əlaqədar tədbirin keçirilməsi.

 

 

300

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

Cəmi :

            44 layihə

205.999 manat

 

 

Arxiv
Əlaqə
Ünvan:Sumqayıt şəhəri
5-ci məhəllə, Nizami küçəsi 16
Tel.: (+994 018) 6559547
(+994 018) 6558609
E-mail: info@sumqayit-bl.gov.az