Məhəllə komitə hesabatları 2010-2015

Məhəllə komitələrinin 2010-2014-cü illər və 2015-ci ilin 6 ayı ərzində  həyata keçirdiyi layihələr barədə illər üzrə ümumiləşdirilmiş göstəricilər.

 

2010-cu ildə  21 layihə həyata keçirilmiş, 1.285.646 min manat  dəyəri olmuşdur.

2011-ci ildə  44 layihə həyata keçirilmiş, 205.000 min manat  dəyəri olmuşdur.

2012-ci ildə  52  layihə həyata keçirilmiş, 172.706 min manat  dəyəri olmuşdur.

2013-cü ildə 196  layihə həyata keçirilmiş, 1.286.073 min manat  dəyəri olmuşdur.

2014-cü il ərzində 227  layihə həyata keçirilmiş, 2.834.054,35 manat  dəyəri olmuşdur.

2015-cü ilin 6 ayı ərzində 162  layihə həyata keçirilmiş, 1259652 manat  dəyəri olmuşdur.

Cəmi  708  layihə   7.043131,35 manat .

Hər bir məhəllə komitəsinin işi barədə daha geniş məlumat
Sumqayıt Bələdiyyəsinin saytında arxiv menyusunda yerləşdirilmişdir.

Arxiv
Əlaqə
Ünvan:Sumqayıt şəhəri
5-ci məhəllə, Nizami küçəsi 16
Tel.: (+994 018) 6559547
(+994 018) 6558609
E-mail: info@sumqayit-bl.gov.az